Τριαδική ή Πολυμορφική σχέση

8 Ιανουαρίου, 2020
Love is Art 008

ΤΡΙΑΔΙΚΗ Ή ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ | #008

Τα ερωτήματα λοιπόν που πρέπει να τεθούν στον εαυτό μας, αν έχουμε σκοπό να συνάψουμε παρόμοια σχέση θα πρέπει να είναι απολύτως ειλικρινή.