Το κίνημα του Νεοπλαστικισμού

31 Ιανουαρίου, 2020

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΙΣΜΟΥ (DE STIJL)

Ο Νεοπλαστικισμός είναι καλλιτεχνικό ρεύμα που εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, την περίοδο 1917-1920 στην Ολλανδία.