Προμηθέας Δεσμώτης

24 Φεβρουαρίου, 2020
Collateral Monologs 013

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ | ΑΙΣΧΥΛΟΣ | ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑ | #013

Κατά τη διάρκεια της Τιτανομαχίας ο Προμηθέας τάχθηκε υπέρ του Δία και γι' αυτό δεν τιμωρήθηκε όπως οι άλλοι Τιτάνες.