Πλατωνική Πολιτεία

2 Ιανουαρίου, 2020

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η πλατωνική φιλοσοφία είναι ιδεοκρατική. Εισάγει τη θεωρία των ιδεών, οι οποίες κατά τον Πλάτωνα είναι οι γενικοί και αιώνιοι τύποι των πραγμάτων, οι ουσίες δηλαδή που γίνονται αντιληπτές μόνο με το λογικό και όχι με την αίσθηση.