Ορέστης

8 Δεκεμβρίου, 2019
Orestis and Electra

ΟΡΕΣΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ

Από τα επιφανέστερα πολιτιστικά επιτεύγματα της Αθήνας τα οποία συντελέστηκαν στην “Πεντηκονταετίαν”, αποτέλεσαν την ποιητική και την εικαστική ολοκλήρωση της κλασικής εποχής.