Νικηφόρος Λύτρας

24 Δεκεμβρίου, 2019

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Το γνωστό έργο "ΚΑΛΑΝΤΑ "του Νικηφόρου Λύτρα, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της νεοελληνικής αγροτικής ηθογραφίας.