Μύθος των Ατρειδών

Δεκ 8, 2019
Orestis and Electra

ΟΡΕΣΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ

Από τα επιφανέστερα πολιτιστικά επιτεύγματα της Αθήνας τα οποία συντελέστηκαν στην “Πεντηκονταετίαν”, αποτέλεσαν την ποιητική και την εικαστική ολοκλήρωση της κλασικής εποχής.