Μονόλογος Μήδειας

Φεβ 10, 2020
Collateral Monologs 012

ΜΗΔΕΙΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΔΕΙΑΣ | #012

Γυναίκα σύμβολο, η γυναίκα όλων των γυναικών... Μήδεια του Ευριπίδη!