Μοιχεία

15 Ιανουαρίου, 2020
Love is Art 009

MOIXEIA | #009

Ο λόγος ωστόσο που απατά το κάθε φύλο είναι διαφορετικός. Συνήθως,  οι άνδρες προχωρούν σε παράλληλη σχέση συγκεκριμένης διάρκειας,  καθώς αναζητούν  τη σεξουαλική ποικιλία που ενδεχομένως απουσιάζει από τη σχέση τους , οι γυναίκες πάλι προσπαθούν να καλύψουν τυχόν συναισθηματικά κενά που προκύπτουν με το πέρασμα του χρόνου.