Μεγάλη Τρίτη

14 Απριλίου, 2020
Holy Tuesday

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ

Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στην προνοητικότητα και την εγρήγορση, με την παραβολή των δέκα παρθένων και το υπέροχης ποιητικής ομορφιάς τροπάριο της Κασσιανής.