Μεγάλη Τετάρτη

15 Απριλίου, 2020
Holy Wednesday

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

Η Εκκλησία θυμάται το γεγονός της Αλείψεως του Κυρίου υπό πόρνης γυναικός. Στην υμνολογία κυριαρχούν τα γεγονότα της νίψεως των ποδών των αποστόλων υπό του Κυρίου και του Μυστικού Δείπνου.