Μεγάλη Δευτέρα

13 Απριλίου, 2020

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Στα λαϊκά θρησκευτικά έθιμα του ελληνικού λαού η εβδομάδα πριν το Πάσχα θεωρείται από τις αγιότερες και πλέον σεβάσμιες χρονικές περιόδους του ετήσιου εορτολογικού κύκλου.