Λόρδος Βύρων

23 Ιανουαρίου, 2020

ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ: Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

Ηγετική μορφή του ρομαντισμού ο Λόρδος Βύρων ήταν ένας από τους πιο ένθερμους φιλέλληνες, που έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία της Ελλάδας.