Κυριακή των Βαΐων

12 Απριλίου, 2020
Kyriaki Ton Vagion

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ: Τα Βαΐα των Φοινίκων

Ημέρα της θριαμβευτικής εισόδου του Ιησού την Ιερουσαλήμ.