Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

31 Ιανουαρίου, 2020
Photo of the day 01312020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

However mean your life is, meet it and live it; do not shun it and call it hard names. It is not so bad as you are. It looks poorest when you are richest.