Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 31ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

1 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04012020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Only the very weak-minded refuse to be influenced by literature and poetry.
31 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03312020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Will put his hand on Nico's shoulder. "Nico, we need o have another talk about your people skills.