Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

30 Δεκεμβρίου, 2019
Photo of the day 12302019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

“The perfect Christmas tree? All Christmas trees are perfect!”