Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 IOYΛIOY 2020

Ιούλιος 30, 2020
Photo of the day 07302020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 30 IOYΛIOY 2020

You talk when you cease to be at peace with your thoughts.
Ιούλιος 29, 2020
Photo of the day 07292020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 IOYΛIOY 2020

Children see magic because they look for it.