Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σεπτέμβριος 29, 2020
Photo of the day 09292020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference.”