Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

29 Νοεμβρίου, 2019
Photo of the day 11292019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

We are addicted to our thoughts. We cannot change anything if we cannot change our thinking.