Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2020

29 Μαΐου, 2020
Photo of the day 05292020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2020

I could taste the salt on her lips, each kiss like a summer wave breaking on an empty beach.