Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 IOYΛIOY 2020

28 Ιουλίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 IOYΛIOY 2020

Hot day with dog. Thirsty yellow labrador retriever drinking water from the plastic bottle his owner.