Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 IOYΛIOY 2020

Ιούλιος 28, 2020
Photo of the day 07282020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 IOYΛIOY 2020

Hot day with dog. Thirsty yellow labrador retriever drinking water from the plastic bottle his owner.