Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

28 Σεπτεμβρίου, 2020
Photo of the day 09282020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“Be the change that you wish to see in the world.”