Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2020

28 Μαΐου, 2020
Photo of the day 05282020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2020

I believe that we learn by practice...