Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ιανουάριος 29, 2020
Photo of the day 11292019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Don't let the expectations and opinions of other people affect your decisions. It's your life, not theirs.
Ιανουάριος 28, 2020
Photo of the day 01282020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

We loved with a love that was more than love.