Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

28 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04282020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

“A day without sunshine is like, you know, night.”