Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

28 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02282020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve.
27 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02272020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve.