Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

27 Μαρτίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

She is all the great heroines of the world in one. She is more than an individual. I love her, and I must make her love me.