Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

27 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04272020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Do not spoil what you have by desiring what you have not; remember that what you now have was once among the things you only hoped for.