Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

26 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03262020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

I have been easy with trees Too long. Too familiar with mountains. Joy has been a habit. Now Suddenly This rain.