Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

26 Δεκεμβρίου, 2019
Photo of the day 12262019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

“The perfect Christmas tree? All Christmas trees are perfect!”