Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24 IOYΛIOY 2020

27 Ιουλίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 27 IOYΛIOY 2020

The sunlight claps the earth, and the moonbeams kiss the sea: what are all these kissings worth, if thou kiss not me?
24 Ιουλίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24 IOYΛIOY 2020

Live the Life of Your Dreams: Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and opinions of others.