Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

24 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02242020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Approaching the end of winter.