Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

24 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03252020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

The coronavirus pandemic is a world-changing event, like 9/11. There was a world before Covid-19. And there will be a world after Covid-19. But it won't be the same.