Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

24 Δεκεμβρίου, 2019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Life is a lesson, “And in despair I bowed my head; "There is no peace on earth," I said; "For hate is strong, And mocks the song Of peace on earth, good-will to men!" Then pealed the bells more loud and deep: "God is not dead, nor doth he sleep! The Wrong shall fail, the Right prevail, With peace on earth, good-will to men!