Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σεπτέμβριος 23, 2020
Photo of the day 09232020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.”