Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

23 Σεπτεμβρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

“Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.”