Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

23 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03232020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

To choose doubt as a philosophy of life is akin to choosing immobility as a means of transportation.