Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

22 Σεπτεμβρίου, 2020
Photo of the day 09222020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

This above all: to thine own self be true, And it must follow, as the night the day, Thou canst not then be false to any man.