Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

22 Ιανουαρίου, 2020
Photo of the day 01222020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently? And then it covers them up snug, you know, with a white quilt; and perhaps it says, "Go to sleep, darlings, till the summer comes again