Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

21 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02212020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Daring ideas are like chessmen moved forward. They may be beaten, but they may start a winning game