Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

21 Ιανουαρίου, 2020
Photo of the day 01212020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

“Make your own Bible. Select and collect all the words and sentences that in all your readings have been to you like the blast of a trumpet.”