Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

20 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02202020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

The summer sun was not meant for boys like me. Boys like me belonged to the rain.