Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

20 Μαΐου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2020

Sometimes the clouds weren’t weightless. Sometimes their bellies got dark and full. It was life. It happened. It didn’t mean it wasn’t scary, or that I wasn’t still afraid, but now I knew that as long as I was standing under it with Braden beside me when those clouds broke, I’d be alright.