Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

20 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04202020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

It is up to each one of us to immunize ourselves from any disabling bolts of anger and defend ourselves from the thunderstorms of hatred.