Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

20 Ιανουαρίου, 2020
Photo of the day 01202020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Have you ever been in love? Horrible, isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up.