Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

19 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03192020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.