Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

19 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02192020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Man and Woman together
18 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02182020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

The outer world is a reflection of the inner world. Other people’s perception of you is a reflection of them; your response to them is an awareness of you.