Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

18 Σεπτεμβρίου, 2020
Photo of the day 09182020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.