Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δεκέμβριος 23, 2019
Photo of the day 12232019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Life is a lesson, when you could get it over by your hands, means you just learned it well.
Δεκέμβριος 20, 2019
Photo of the day 12202019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Happiness is a warm puppy.
Δεκέμβριος 19, 2019
Photo of the day 12192019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Love is everywhere!
Δεκέμβριος 18, 2019
Photo of the day 12182019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Oh! lovely voices of the sky Which hymned the Saviour's birth, Are ye not singing still on high, Ye that sang, "Peace on eart