Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Απρίλιος 18, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

"The Resurrection of Christ", 1658. Μπαρόκ